Slide One

GDPR Services & Network Security

Slide One
Slide One

GDPR Services & Network Security

Slide One

Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR

Η θέση σε πλήρη εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων την 25 Μαΐου 2018, οδήγησε πολλές εταιρείες σε απόγνωση.  Καθώς οι Ανεξάρτητες Αρχές των χωρών δεν ήταν ανάλογα προετοιμασμένες και δεν φρόντισαν για την ευρεία και σωστή ενημέρωση των επιχειρήσεων, η ενεργοποίηση του νέου κανονισμού πανικόβαλε επιχειρηματίες, στελέχη και εταιρείες.  Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, η CryptiaCloud αντιτάσσει μία σειρά ολοκληρωμένων λύσεων, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν τις ανάγκες και υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης με το νέο νομικό/ κανονιστικό πλαίσιο.

GDPR

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κανονιστικο πλαισιο

Πολιτική απορρήτου

Τεχνολογια Πληροφοριων

Ασφάλεια Δικτύου και Μέσων

Κανονιστικό πλαίσιο

Με την ολοκλήρωση των εισαγωγικών ενεργειών, τα στελέχη μας που είναι επιφορτισμένα με την κανονιστική συμμόρφωση, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων και το νομικό σύμβουλο της επιχείρησης, θα επιλέξουν το κατάλληλο πακέτο ενεργειών, ώστε η εταιρεία να επιτύχει το μέγιστο βαθμό συμμόρφωσης προς τον Κανονισμό.

Έτσι, αναλόγως των αναγκών της κάθε εταιρείας, θα αναθεωρήσουν την Πολιτική Απορρήτου, θα δημιουργήσουν πρότυπες Βεβαιώσεις, Συμβάσεις και Κείμενα Λήψης Συγκατάθεσης, θα συνδράμουν με την τεχνογνωσία τους στη δημιουργία Αρχείου Δραστηριοτήτων, αλλά και σε κάθε απαραίτητο βήμα για την ολοκλήρωση των βασικών ενεργειών που απαιτεί ο Κανονισμός.

Στη συνέχεια, εάν οι δραστηριότητες της επιχείρησης το απαιτούν, θα αναλάβουν να συντάξουν εσωτερικούς κανονισμούς ασφαλείας και Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων καθώς και πρότυπες συμβάσεις Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων [DPA] εάν η εταιρεία εκτελεί την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τρίτους.

Τέλος, θα συνδράμουν τα τεχνικά στελέχη της ομάδας του έργου στην εκτέλεση Εκτίμησης Αντικτύπου Κινδύνου P.I.A. [Impact Assessment] για την εκτίμηση ενδεχόμενου κινδύνου διαρροής ή δολιοφθοράς, την κατάρτιση σχεδίου Disaster Recovery Plan και διαδικασίας Critical Systems Restore Procedure, καθώς και στη διενέργεια ενημερωτικών ημερίδων και εκπαιδεύσεων του προσωπικού ως προς τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων και την Ασφάλεια χρήσης μέσων και δικτύων.

Τεχνολογία Πληροφοριών - Ασφάλεια Δικτύου και Μέσων

Η συμμόρφωση με τον Κανονισμό GDPR συναρτάται άμεσα με την παρουσία ασφαλών υποδομών και δικτύου.

Σε αυτό ακριβώς τον τομέα, η CryptiaCloud έρχεται να συμμετέχει με ένα από τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα: τη δυνατότητά της να παρεμβαίνει και σε επίπεδο τεχνολογίας πληροφοριών.

Τα ΙΤ-στελέχη της θα αναλάβουν να κρυπτογραφήσουν το σύνολο των αρχείων, του ίδιου του εσωτερικού δικτύου αλλά και της πρόσβασης στο internet.

Στη συνέχεια θα ενεργοποιήσουν ή θα ενισχύσουν το firewall και θα παραμετροποιήσουν την πρόσβαση στα δεδομένα, στο δίκτυο και στο internet.

Θα επιβάλλουν αυτοματοποιημένες διαδικασίες και κάθε άλλο μέτρο που θα κριθεί απαραίτητο κατά περίπτωση.

Τέλος θα δημιουργήσουν ασφαλείς διόδους Απομακρυσμένης Πρόσβασης στα δεδομένα και δίκτυο της εταιρείας, με παράλληλη διπλή κρυπτογράφηση και χρήση πολλαπλών πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Πώς ξεκινάμε με το GDPR ?

‘Κάθε μεγάλο ταξίδι ξεκινά με μικρά βήματα’. Στην περίπτωση του GDPR, για να ξεκινήσουμε οποιοδήποτε έργο σχετικό με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, απαιτούνται 2 βασικά βήματα:

Όλα ξεκινούν με την ευαισθητοποίηση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Βεβαιωθείτε ότι το σύνολο του προσωπικού και τα στελέχη της επιχείρησής σας γνωρίζουν τουλάχιστον τις βασικές αρχές του απορρήτου και τι αναμένεται από αυτούς.

Είναι σημαντικό να προετοιμαστείτε καλά, να ορίσετε μια ομάδα έργου και να διαθέσετε προϋπολογισμό και πόρους για τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό.

Σε όλα τα projects σχετικά με τον Κανονισμό που αναλαμβάνουμε, αρχίζουμε συνήθως με μια "εναρκτήρια συνάντηση" με τα στελέχη που θα απασχοληθούν στη συμμόρφωση με το GDPR, ώστε να τους ευαισθητοποιήσουμε σε θέματα απορρήτου προσωπικών δεδομένων, να κάνουμε μία εισαγωγή στο GDPR, να απαντήσουμε σε ερωτήσεις και να ευθυγραμμίσουμε τις προσδοκίες για το σύνολο του έργου.

Μία από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις που επιβάλλει το GDPR στις επιχειρήσεις είναι να τηρούν αρχείο για το σύνολο των ενεργειών που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα.

Σε αυτό θα πρέπει να παρακολουθείτε τουλάχιστον τα ακόλουθα:
-τι είδους προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιείτε και από ποιον,
-πώς τα χρησιμοποιείτε και γιατί τα χρειάζεστε,
-από πού προέρχονται τα προσωπικά δεδομένα,
-σε ποιον αποστέλλονται τα προσωπικά δεδομένα και ποιος έχει πρόσβαση,
-πόσο καιρό διατηρείτε τα προσωπικά δεδομένα,
-πώς ασφαλίζετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Υπηρεσίες- Δορυφόροι του οικοσυστήματος της Cryptia Cloud

Cloud και Web Υπηρεσίες
 

 • Έχοντας ως βασικό άξονα τα παραπάνω, η CryptiaCloud δημιούργησε ένα οικοσύστημα υπηρεσιών δορυφόρων, ώστε να διασφαλίσει τη μεταφορά και χρήση των βασικών υποδομών και λογισμικού που χρησιμοποιούν οι πελάτες της στο Cloud.
 • Προσφέρει λοιπόν δικές της Cloud υπηρεσίες, τις οποίες αφομοιώνει με τις βασικές υπηρεσίες συμμόρφωσης, παρέχοντας Cloud Backup, αλλά κυρίως υπηρεσίες εικονικών υποδομών- Virtual Machines, τις οποίες παραμετροποιεί σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη της. Με αυτό τον τρόπο, το στρατηγικό μέρος της υποδομής μίας επιχείρησης λειτουργεί κρυπτογραφημένα εκτός αυτής, στο Cloud.
 • Στην ίδια ολιστική προσέγγιση της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και του διαδικτύου, η CryptiaCloud εισήγαγε και μία σειρά από κλασικές διαδικτυακές υπηρεσίες, σύμφωνα όμως με τα δικά της πρότυπα ασφαλείας.
 • Έτσι, προσφέρει υπηρεσίες ασφαλούς φιλοξενίας ιστοσελίδων (secure web hosting), κρυπτογραφημένη υπηρεσία email, ενώ αναλαμβάνει και την κατασκευή ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων χρησιμοποιώντας πλατφόρμες συμμορφούμενες στα πλέον σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας.

Υπηρεσίες Συμβατικών Υποδομών Internet και Ασυρμάτων Δικτύων
 

 • Τα ιδιόμορφο γεωγραφικό ανάγλυφο της χώρας δημιούργησε μία νέα ανάγκη που έπρεπε να καλύψει η CryptiaCloud – τη διασφάλιση υπηρεσιών internet και data σε πελάτες της, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε απομακρυσμένες η δυσπρόσιτες περιοχές. Το γεγονός αυτό ώθησε στη δημιουργία νέων υπηρεσιών ανάπτυξης συμβατικών υποδομών μέσω ασύρματων δικτύων και κόμβων, ώστε να είναι εφικτή η παροχή web πρόσβασης με υψηλές ταχύτητες και η μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων (traffic/ bandwidth).
 • Σχεδόν ταυτόχρονα αναπτύχθηκε και η δυνατότητα εγκατάστασης Εξοπλισμού Ασύρματων Δικτύων τύπου WiFi σε μεγάλες ή πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις, όπως ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, μεγάλες επιχειρήσεις ή εντός μεγάλων εγκαταστάσεων ή σε μεγάλους υπαίθριους χώρους.

Υπηρεσίες Τεχνολογίας Φυσικής Ασφάλειας Υποδομών
 

 • Η εμπειρία και τεχνογνωσία της CryptiaCloud σε εγκαταστάσεις ασφαλών συμβατικών υποδομών, διεύρυνε ακόμη περισσότερο το πεδίο δραστηριοποίησης της εταιρείας.
 • Δίνοντας σαφή έμφαση στην παραμετροποίηση του εξοπλισμού και στην κρυπτογραφημένη πρόσβαση, αναλαμβάνει την εγκατάσταση σύγχρονων κλειστών κυκλωμάτων καμερών ασφαλείας και τη διασύνδεσή τους με κέντρα λήψεως σημάτων, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους με τις πρόνοιες του Κανονισμού προστασίας προσωπικών δικαιωμάτων.

Υπηρεσίες Support και Συντήρησης Υποδομών

Η σύγχρονη οικονομία του διαδικτύου απαιτεί κανονιστική συμμόρφωση, απαραβίαστες υποδομές, προστασία δεδομένων και συνεχή ενημέρωση και υποστήριξη. Σε αυτές ακριβώς τις συνθήκες η CryptiaCloud έρχεται να γίνει ο συνεργάτης που δεν θα σας εγκαταλείψει με την ολοκλήρωση του έργου.
Είναι ο έμπιστος συμπαραστάτης που θα υποστηρίζει την επιχείρησή σας σε όλη την πορεία της και θα φροντίζει για τη συνεχή προσαρμογή της στις νομικές και τεχνολογικές εξελίξεις.
Με αυτό το σκοπό, και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες κάθε πελάτη, διαμόρφωσε διάφορα πακέτα υπηρεσιών συνολικής υποστήριξης του έργου, τα οποία καλύπτουν:
Το κανονιστικό πλαίσιο του Κανονισμού GDPR, παρέχοντας:
 • υπηρεσίες DPO - Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων,
 • συνεχή ενημέρωση και προσαρμογή του έργου στη νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο, όπως θα
 • προκύπτει από νέες ρυθμίσεις που θα επιβάλουν η Ευρωπαϊκή και η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή,
 • πακέτα υποστήριξης με χρήση συστήματος ερωτημάτων τύπου tickets,
Το τεχνικό πλαίσιο, παρέχοντας:
 • παρακολούθηση της λειτουργίας του δικτύου για εντοπισμό κακόβουλων ενεργειών και κάθε απόπειρας παραβίασης,
 • παρακολούθηση των φυσικών υποδομών και μέσων μέσω συστήματος early alert, ώστε να
 • προλαμβάνεται η καταστροφή ή δυσλειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων,
 • συντήρηση και αναβάθμιση των ηλεκτρονικών μέσων, ενημερώσεις του λογισμικού δικτύου, του server και των τερματικών σταθμών, καθώς και
 • εγκατάσταση και ρύθμιση νέων σταθμών ή τεχνικών μέσων.

Ποια είναι η Cryptia Cloud

Η CryptiaCloud ιδρύθηκε από μια ομάδα στελεχών με πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο της συμμόρφωσης και ασφάλειας δεδομένων των επιχειρήσεων.

Στελεχώνεται από εξειδικευμένους νομικούς και τεχνικούς συμβούλους με υψηλό επαγγελματισμό και γνώση, που διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σκοπός της CryptiaCloud είναι η εναρμόνιση με το GDPR και η ενίσχυση των μέτρων προστασίας και τεχνικών υποδομών της επιχείρησης ώστε αυτή να καταστεί απρόσβλητη. Γι’αυτό επιβάλει την εφαρμογή ενός ασφαλούς δικτύου και υποδικτύων με τους πλέον αξιόπιστους και σύγχρονους τρόπους που μπορεί να προσφέρει σήμερα η τεχνολογία.

Οι συνθήκες όμως ελλιπούς ασφάλειας τόσο στο διαδίκτυο αλλά και στους φυσικούς χώρους μίας επιχείρησης, οδήγησαν την CryptiaCloud να προσθέσει στην κύρια αποστολή της και μία σειρά από υπηρεσίες- δορυφόρους. Δημιούργησε λοιπόν, ένα ενιαίο και ολιστικό σύστημα προστασίας και στους 3 τομείς: νομικής - τεχνολογίας πληροφοριών - ασφάλειας, προσφέροντας ένα συνολικό πακέτο αλληλένδετων υπηρεσιών.

Έτσι, διασφαλίζει με τον πλέον ακέραιο και αδιάβλητο τρόπο την πραγματική και ουσιαστική αντιμετώπιση όλων των κινδύνων και επιθέσεων στους οποίους θα κληθεί να αντεπεξέλθει μία σύγχρονη ευρωπαϊκή εταιρεία, πολύ πέρα από την απλή κανονιστική συμμόρφωση και την ασφάλεια του δικτύου υπολογιστών της.

Οι Αξίες & η Κουλτούρα μας

Στην CryptiaCloud είμαστε περήφανοι για τα στελέχη μας καθώς άνθρωποι με υψηλή τεχνογνωσία και εξειδίκευση έχουν θέσει στο επίκεντρο της εταιρικής μας κουλτούρας ένα σύνολο αξιών, τις οποίες ακολουθούν στην καθημερινή επαγγελματική τους πρακτική.

Αυτές οι αξίες μας καλλιεργούν μέσα στον οργανισμό της CryptiaCloud την ιδέα της κοινής ταυτότητας. Συντελούν στην αποτελεσματική συνεργασία της κοινότητάς μας, όπου κυριαρχεί η διαφορετικότητα, η έμπνευση και η δημιουργικότητα.

Το μυστικό της επιτυχίας μας είναι απλό: συνεργατικότητα και διασύνδεση υπηρεσιών, με σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου συνόλου μέσα στο οποίο συνυπάρχουν αρμονικά οι νέες τεχνολογίες με την κλασική οικονομία και τις νομικές υπηρεσίες, με τρόπο ενιαίο και μοναδικό.

Είμαστε ανοιχτοί και ειλικρινείς

Με φιλική προσέγγιση και δέσμευση στην εφαρμογή πρακτικών λύσεων ερχόμαστε πιο κοντά στη επίτευξη του στόχου μας.

Σεβόμαστε την ατομικότητα και διαφορετικότητα των ανθρώπων, αλλά και τη γνώση, τις δεξιότητες και την εμπειρία που συνεισφέρουν ως άτομα και μέλη της ομάδας.

Εργαζόμαστε μαζί με τους πελάτες και συνεργάτες μας. Μοιραζόμαστε τις ιδέες μας με τρόπο εποικοδομητικό, με ευθύτητα και αποτελεσματικότητα.

Ενεργούμε με ακεραιότητα, παρέχοντας έγκαιρες και έγκυρες συμβουλές διατηρώντας την ανεξαρτησία μας και τις αρχές της διαφάνειας.

Βασικός άξονας της κάθε εργασίας μας είναι η αξιοπιστία και η συνεχής υποστήριξη του έργου μας. Η εξειδικευμένη γνώση, η πολυετής κατάρτιση, αλλά κυρίως η εμπειρία των ανθρώπων μας είναι τα εργαλεία για να οικοδομήσουμε το τείχος προστασίας που εσείς πρέπει να απαιτείται για την επιχείρησή σας.

Δημιουργούμε και χτίζουμε μία σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Είναι το αίσθημα ότι θα έχετε πάντα δίπλα σας μία εξαιρετικά δυνατή ομάδα από νομικούς και τεχνικούς, έτοιμη να αντιμετωπίσει τους κινδύνους και τα ενδεχόμενα προβλήματα πριν αυτά βρεθούν σε θέση να επηρεάσουν τη λειτουργία της εταιρείας σας.

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θεσσαλονίκη: 231 213 2310

GET A FREE QUOTE

Please fill this for and we'll get back to you as soon as possible!

TOP