Αυστριακά μέτρα εσωτερικής τάξης για τη συμμόρφωση με το GDPR

/ / Announcements

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων φαίνεται να οδηγεί στη λήψη δρακόνιων μέτρων, πιστεύοντας ότι έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη συμμόρφωση προς τον Κανονισμό.

Πρόσφατο “θύμα” τέτοιων μέτρων και αλλαγών στην Αυστρία ήταν τα γραμματοκιβώτια και η αναγραφή του ονόματος του ιδιοκτήτη της γραμματοθυρίδας, συμπαρασύροντας την αναγραφή στα κουδούνια των ονομάτων των κατοίκων των σπιτιών και των διαμερισμάτων.

Με τα “νέα μέτρα” λοιπόν, αποφασίζεται η αναγραφή απλών αριθμών σε αντικατάσταση του ονόματος του ιδιοκτήτη ή κατοίκου.

Οι παραπάνω αλλαγές σίγουρα δεν αντικατοπτρίζουν ούτε την πρόθεση του ευρωπαϊκού νομοθέτη ούτε το πνεύμα του Κανονισμού και είναι ξεκάθαρο δείγμα υπερβολής των ειδικών να επιβάλλουν απόψεις που απέχουν από την απαίτηση του νόμου για προστασία του δικαιώματος της ιδιωτικότητας.